نرم افزارهای جدید


برای مشاهده لیست کامل محصولات آبی کامپیوتر فایل اکسل را از بالای صفحه دانلود کنید  

a aa

Vm ware Esx 5.5    Symantec Netbackup Server 7.6  Crystal report 13     Exchange server 2013 sp1     Share point server 2013 sp1

Symantec System Recovery 2013 11.0.1.47662 + Recovery Disk             Solarwinds New pack                  

       
Arc Gis 10.2server -desktop-Training                                                                                               

Dynamic Crm 2013     Visual studio 2013       Team Foundation Server 2013     Auodesk product 2015   zoho Manage Engine new pack

Plaxis Professional 8.6     Intergraph Tank 2014 SP1      Intergraph PV Elite 2014 SP1       Intergraph CAESAR II 2013 R1 v6.

ESI ProCAST v2014.0 & Visual-Environment v9.6 for Win64      aspenONE 8.6     Dassault Systemes 3DVIA Composer V6R2014X T2 Win64      

MikroTik RouterOS 6.12 for VMware    Alt-N MDaemon Pro v13.0.5     VMware vSphere 5.0 5.1 5.5 Complete 16DVD

EPLAN Electric 2.3.5.7352 x86   EPLAN Fluid 2.3.5.7352 x86       EPLAN PPE 2.3.5.7352 x86 

Veeam Backup and Replication v7     Veeam Backup Management Suite v7   

 

 
Plaxis  Professional 8.6

Vmware Esx 5.1 Update 1 full pack

 

شامل:

vCSHB-v6-5-11291.exe
-> VMware vCenter Server Heartbeat 6.5.1

VMware-tools-linux-9.0.5-1065307.iso
-> VMware Tools 5.1 Update 1 - CD image for Linux Guest OSes

VMware-vcops-5.7.0.0-1073531-vapp.ova
-> VMware vCenter Operations Manager 5.7.0 in Virtual Appliance

VMware-viclient-all-5.1.0-1064113.exe
-> VMware vSphere Client 5.1 Update 1

VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1065152.iso
-> VMware vCenter Server 5.1.0 Update 1 and modules

VMware-VMvisor-Installer-5.1.0.update01-1065491.x86_64.iso
-> ESXi 5.1 Update 1 ISO image (Includes VMware Tools)

VMware-vsa-all-5.1.3.0-1090545.iso
-> VSA Automated Installer

VMware-vShield-Manager-5.1.2-943471.ova
-> vCloud Networking and Security 5.1.2 in Virtual Appliance

vSphere_Data_Protection-2.0TB.ova
-> VMware vSphere Data Protection - 2TB Backup Data Store in Virtual Appliance

تماس با ما

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

برای دریافت آخرین مطالب و دسترسی کامل به امکانات سایت آبی  ثبت نام کنید!